Home Tags Abu Bakar

Tag: Abu Bakar

Kisah Haru Abu Bakar, Orang Paling Pemberani

Ibadah.co.id - Suatu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya radhiyallahu ‘anhum dan bertanya kepada mereka, “Siapakah orang yang paling pemberani?” Para sahabat...

Posisi Abu Bakar Utsman dan Thalhah Masuk Islam

Ibadah.co.id - Di masa ketika dakwah Islam masih dilakukan sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu menjadi salah satu ujung tombak dakwah....

MOST POPULAR

HOT NEWS